JOBcn

Samen voor ondernemend Caribisch Nederland

U wilt op Bonaire ondernemen

Ondernemen

De economie van Bonaire is voornamelijk gebaseerd op het toerisme. Naast de vele duikers en andere toeristen, bezoeken duizenden mensen Bonaire gedurende het cruiseseizoen, van oktober t/m april. Twee grote bedrijven die van economische waarde zijn voor Bonaire, zijn Cargill Salt Company en de Bonaire Petroleum Corporation N.V. (Bopec). De overheid is de voornaamste werkgever op het eiland. Op Bonaire is niet veel landbouw, omdat er moeilijke omstandigheden zijn (droogte, ongedierte, harde grond). De meeste producten worden ingevoerd op Bonaire. Het Openbaar Lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de economische perspectieven van Bonaire en voor de economische relaties met andere landen.

Het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemen is belangrijk voor Bonaire. De overheid stimuleert economische groei, met oog voor natuur, milieu en mensen. Het doel is om te ontwikkelen op een duurzame manier, zodat we Bonaire mooi houden voor onze kinderen en voor de bezoekers. Er zijn regelingen om sociaal-economische ontwikkelingen te bevorderen, om kleine bedrijven te helpen en om banen te creëren. Ook worden ontwikkelingen op de gebieden van toerisme, vervoer, openbare nutsbedrijven gestimuleerd.

Lees artikelen

U wilt op Bonaire investeren

Investeren

Als onderdeel van Nederland biedt Bonaire een stabiele politieke omgeving. Bonaire is de stepstone naar de Caribbean, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa, met veel mogelijkheden voor ondernemers. Bonaire heeft, in vergelijking met de regio,  een goede infrastructuur , een aantrekkelijk investeringsklimaat en een aantrekkelijke belastingstructuur. Bonaire heeft goed opgeleide arbeiders en is ook nog eens erg prettig om te leven.

Lees artikelen

U wilt zaken doen via Bonaire

Bonaire HUB

Tijdzones

Door elektronische transacties vanuit Bonaire te coördineren, kunnen Nederlandse bedrijven inefficiënte tijdsverschillen overbruggen tussen Europa en delen van Noord en Zuid Amerika.

Cultuur

Nederlandse ondernemers maken vanuit Bonaire kennis met andere manieren van zaken doen. Tegelijkertijd weten ze zich op Bonaire geruggensteund door Nederlandse en/of internationale dienstverleners zoals banken, trustmaatschappijen en accountantskantoren.

Lees artikelen